Đăng ký tài khoản!

Vui lòng chọn loại tài khoản mà bạn muốn đăng ký

Bạn đang sở hữu website và muốn SEO từ khóa cho web của mình lên TOP Google.

Tài khoản ADVERTISER giúp bạn mua textlink để hiện thực hóa mong muốn của bạn.

Nếu bạn sở hữu website và muốn kiếm tiền từ website của bạn thông qua việc đặt Textlink cho các khách hàng ADVERTISER.

Vui lòng đăng ký tài khoản thuộc loại PUBLISHER để bắt đầu kiếm tiền từ website của bạn.

Bạn vừa muốn kiếm tiền từ việc đặt Textlink của ADVERTISER lên website của mình ? bạn lại vừa muốn SEO để website của mình lên TOP Google ?

Loại tài khoản ADVERTISER + PUBLISER giúp bạn giải quyết cả 2 vấn đề mà bạn mong muốn.


Mời bạn nhập thông tin tài khoản

VD: 0934... hoặc 0168... Vui lòng nhập đúng số di động của bạn, VietLinkAd sẽ thông báo các giao dịch qua tin nhắn cho bạn.